MYOPIE MANAGEMENT (MiYOSMART)

We zien steeds vaker dat kinderen een toenemende minsterkte ontwikkelen. Dit wordt ook wel (progressieve) myopisering genoemd. Deze toename van minsterkte zien we steeds extremer en op steeds jongere leeftijden ontstaan. Bijziendheid (myopie) is dan ook een groeiend probleem in Nederland. De oorzaak van myopisering bij kinderen is vaak deels erfelijk van aard, maar ook omgevingsfactoren kunnen myopie veroorzaken of verergeren, zoals:

 

 • Veel dichtbij kijken (het vaak lang kijken naar smartphones, computerschermen, boeken en/of tablets)

   

 • Veel binnen zitten (daardoor krijgen de ogen relatief weinig daglicht binnen)

 

Wanneer je op jonge leeftijd bijziend bent (lees: een minsterkte hebt), loop je een aanzienlijk risico om hoge bijziendheid te ontwikkelen. Je ontwikkelt dan dus in feite steeds meer minsterkte. Je hebt daardoor zelfs een aanzienlijk hoger risico om op latere leeftijd slechtziend te raken. Als onze huidige levensstijl niet verandert, is hoge bijziendheid in 2050 de grootste oorzaak van slechtziendheid.

 

Om deze ontwikkeling tegen te gaan is het belangrijk dat er op jonge leeftijd myopie management wordt toegepast. Onze hoofdleverancier van brillenglazen Hoya heeft daarom de Miyosmart brillenglazen ontwikkeld. Daarnaast is het bij ons mogelijk om myopie management toe te passen via de MiSight contactlenzen van CooperVision Specialty Eyecare.

 

Wij zijn getraind en gecertificeerd om de Miyosmart glazen in te meten. Meijnbach Optiek is daarmee een van de selecte optiekzaken die deze Miyosmart glazen aanbieden.

MiYOSMART brillenglazen

Door het sterk stijgende aantal kinderen met bijziendheid en de toename van ernstige bijziendheid, zijn HOYA en de Polytechnische Universiteit van Hongkong een samenwerking aangegaan. Met hun kennis van zichtcorrectie hebben de onderzoekers een technologie ontwikkeld waarmee toenemende bijziendheid kan worden afgeremd. Hoya heeft deze technologie verwerkt in het Miyosmart brillenglas. In een twee jaar durend onderzoek werd de toename van bijziendheid met gemiddeld 60 % afgeremd bij dragers van Miyosmart brillenglazen, ten opzichte van de groep dragers van standaard enkelvoudige glazen. Een aanzienlijk verschil dus in de toename van minsterkte. Het driejarige vervolgonderzoek toonde bovendien aan dat de vertraging van myopie progressie aanhield bij de dragers van Miyosmart glazen.

 

Het Miyosmart glas is een enkelvoudig brillenglas met op de voorzijde bijna 400 nagenoeg onzichtbare defocus segmentjes van +3,5 dioptrie. Deze segmentjes zorgen ervoor dat wordt tegengegaan dat de lengteas van het oog in langer wordt. Met het langer worden van de lengteas van het oog ontwikkelen kinderen namelijk de toenemende minsterkte. Tussen de segmentjes en in het centrale deel van het brillenglas is de benodigde vertesterkte aanwezig voor scherp zicht. Op de afbeeldingen hieronder is het patroon weergegeven van deze segmentjes. In het centrale deel van de pupil is de vertesterkte aanwezig. In een cirkel om dit centrale vertedeel zijn de 400 segmentjes als kleine, haast onzichtbare bolletjes op het glas aanwezig. Die segmentjes zijn min of meer voor de iris van het oog gepositioneerd. 

Op de afbeeldingen hierboven zijn de segmentjes extra goed weergegeven als allemaal kleine rondjes die rondom het oog in het brillenglas zijn geslepen, maar in de praktijk zijn ze nauwelijks tot niet waar te nemen bij iemand die een bril met de Miyosmart brillenglazen draagt.

MiSight contactlenzen

Myopiemanagement kan ook toegepast worden met contactlenzen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze pagina "Myopie managament (MiSight)".

De 20-20-2 regel

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de ogen zich beter ontwikkelen wanneer er regelmatig wordt afgewisseld tussen ver en dichtbij kijken. Daarom is vanuit de wetenschappelijke hoek de 20-20-2 regel in het leven geroepen. Dat betekent:

 

 • Wanneer je 20 minuten dichtbij kijkt (dus op beeldschermen, telefoons, tablets etc.)

   

 • Kijk dan steeds na die 20 minuten minimaal 20 seconden in de verte (dus echt naar buiten kijken, en niet binnenshuis)

   

 • En ga iedere dag minimaal 2 uur ook daadwerkelijk fysiek naar buiten (daarbij bevordert zowel het daglicht als het automatische verder weg kijken de ontwikkeling van de ogen)

 

De 20-20-2 regel is ook bij het gebruik van de Miyosmart brillenglazen of MiSight contactlenzen zeker aan te raden. Dus motiveer je kind om niet langer dan 20 minuten dichtbij te kijken en minimaal 2 uur naar buiten te gaan. Maar ook als ouder zelf is het uiteraard zeker niet verkeerd om deze regels in acht te nemen.

 

Kijk voor meer (bron)informatie ook op: www.bijziendheid.nl